viernes, 5 de marzo de 2010

XADREZ."A inmortal de Outerelo"

A partida que hoxe ofrecemos non contribúe con ningunha achega á teoría das aperturas, e pode que nin sequera mereza formar parte das partidas históricas do xadrez galego, porén para min ten algo (non sei exactamente o que) que a fai merecente de, polo menos, ser coñecida por todo aquel que ame este xogo e que despois el a cualifique como máis se lle antolle, aínda que sexa como a "inmortal" e aínda que sexa cun sorriso.

Antonio Acebal vs. Manuel Outerelo

IV Open de Cambados, 1988

1.e4, e5; 2.Cf3, Cf6; 3.Bc4, Cc6; 4.Cg5 ...
4.d4, ed; 5.Cg5, d5; 6.ed, Ce5; 7.O-O ... [7.De2! con lixeira vantaxe branca] 7. ... Cc4; 8.De2, Be7; 9.Dc4, O-O; 10.Dd4, Dd5; 11.Ba3, Bf5 as negras están un pouco mellor. [Vázquez Dorrío vs. M. Outerelo; Cambados, 1988]

4. ... d5; 5.ed, Cd4;
5. ... Ca5; é a continuación típica.
6.c3, b5; 7.Bf1 ...
7.cd, bc; 8.de, Dd5!
7. ... Cd5; 8.Ce4 ...
  • Se 8.Cf7, Rf7; 9.cd, ed; 10.Bb5, De7; 11.De2, De2; 12.Be2, Cb4; con bo xogo negro.
  • Se 8.cd, Dg5; 9.bd5, Rd8; 10.Df3, Bd7; 11.Cc3, ed; con xogo igualado.
8. ... Dh4; 9.Cg3, Bg4; 10.f3, e4; 11.cd ...
Se 11.fg, Bd6, cd; 12.cd, Bg3; 13.hg3, Dg3; 14.Re2, Cf4 mate. Ou se 12.Bb5, Cd5; 13.O-O, Cf6 e as negras están ben.
11. ... Bd6; 12.Bb5 ...
En 1997 Walter Muir introduciu a xogada 12.De2 e posteriores análises parece ser que dan gran vantaxe ao branco. Ver Verizon net.
12. ... Rd8; 13.O-O, ef; 14.Db3 ...

O mellor era 14.Tf3, Tb8; 15.a4! con lixeira vantaxe branca. [Jovchic vs. Koshnitsky; corr. 1969 que se pode ver no Informator 8/215]. A partida que fixo famosa a variante seguiu con 15.Be2, Bf3; 16.Bf3, Dd4; 17.Rh1, Bg3; 18.hg, Tb6; 19.d3, Ce3; 20.Be3, De3; 21.Bg4, h5; 22.Bh3, g5; 23.Cd2, g4; 24.Cc4, Dg3; 25.Cb6, hg; 26.Df3, hg; 27.Dg2, Dg2; 28.Rg2, cb; e as negras acabaron gañando [Yakov Estrin- Hans Berliner; 5º Cto. do mundo por correo, 1965/68]
14. ... fg; 15.Tf2 ...
15.Tf7, Tb8; 16.Dd5, Tb5; con vantaxe negra.
15. ... Tb8; 16.Dd5 ... [Diagrama]

16. ... Tb5; 17.Db5 ...
17.Dg2, Te8; 18.d3, Bh3; 19.Da8, Rd7; 20.Tf7, Be7; 21.De4, Rc8; 22.Cc3 etc.
17. ... Te8; 18.De8!?, Re8; 19.Tg2, Bf3; 20.Cc3, Dd4; 21.Rf1, Bg2; 22.Rg2, Dd3; 23.Cce4, Bg3; 24.Cg3, f5; 25.Rf2, f4; 26.Ce2, g5; 27.a4, Dh3; 28.Ta3, Dh2; 29.Rf3 ... [Diagrama]


29. ... g4; [0-1]

No hay comentarios: