miércoles, 26 de octubre de 2011

DAMAS. Problema ruso [2]


XOGAN AS BRANCAS E GAÑAN

Na entrega anterior amosamos un daqueles dous problemas rusos que atopara gardados no medio dun  antigo libro de xadrez. Reservamos para hoxe a publicación do segundo. Trátase dunha composición de Iván Karakin que veu a luz por primeira vez no ano 1937. Por mor de non existir a lei da calidade no xogo dos soviéticos perde unha ramificación, máis aínda así o problema segue sendo un bonito "variable". Coñecidos os antecedentes é tempo de poñerse a pensar e intentar pasar un rato agradable indagando a súa solución. 

* * *

SOLUCIÓN DO PROBLEMA ANTERIOR [16/10/2011]
"Un problema ruso"

1.04-07, 11x04; 2.27-16, 04x21; 3.01-05, 10x01; 4.16-03 GB.

domingo, 16 de octubre de 2011

DAMAS. Problema ruso


XOGAN BRANCAS E GAÑAN

Sabendo do meu gusto polo tema, xa hai moitos anos un amigo regaloume un vello libro de xadrez que casualmente atopara no seu trasteiro. No medio traía metidos dous pequenos recortes de xornal con sendos problemas de damas. Son composicións de autores rusos pero, curiosamente, tamén se poden resolver coas nosas regras. A que hoxe presentamos pertence a D. S. Abragam e foi publicada por primeira vez no ano 1911. Trátase dun problema clásico que seguramente o lector solucionará sen moitas dificultades.

***

SOLUCIÓN DA PROPOSTA ANTERIOR [24/9/2011]
Golpe na "Contra-Clásica"

10.12-15, 20x11; [1. ... 19x12; 2.10x19, 23x14; 3.16x32 GB.] 2.16-20, 23x16; 3.05-09, 14x05; 4.07x32 e as brancas deben ganar.